എന്താണ് ക്രിസ് ക്രോസ് ??

ഷവറിനിടയിലുള്ള സെക്‌സ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇതിനു അവസരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍, അവസരം ലഭിച്ചു ഒരു തവണ ചെയ്താല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം മറ്റൊന്നിനുമുണ്ടാകില്ല. ഇ രീതിയിൽ സെക്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ക്രിസ് ക്രോസ്.

അവന്റെ തുടകളിലൂടെ അരക്കെട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാല്‍ കയറ്റിവെച്ചുള്ള പൊസിഷനാണിത്. കയ്യില്‍ പിടിക്കാവുന്ന ഷവറാണെങ്കില്‍ കാര്യം ഒന്നുകൂടി രസകരമായിരിക്കും. സെക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചു ആനന്ദം കണ്ടെത്താം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!