ആശയവിനിമയമാണ് സെക്‌സില്‍ സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക്‌ പ്രധാനം

പുരുഷന്മാരായിരിക്കും ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനായി അമിതമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ്. ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ പുരുഷനില്‍ നിന്നുള്ള ലാളനയാണ്‌ സ്ത്രീകള്‍ ആഗ്രഹിയ്‌ക്കുന്നത്‌. ഒരേ രീതിയില്‍ തന്നെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ത്രീകളില്‍ മടുപ്പുളവാക്കും. തന്റെ പുരുഷന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുതിയ രീതികള്‍ പരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം അവര്‍ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യില്ല.

ആശയവിനിമയമാണ് സെക്‌സില്‍ സ്‌ത്രീയ്‌ക്ക്‌ പ്രധാനം. തന്റെ പങ്കാളി തന്നോടു കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്നു സംസാരിക്കണമെന്നും തന്റെ പ്രണയം വാക്കാല്‍ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നുമെല്ലാം സ്‌ത്രീ ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെ സെക്‌സില്‍ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു കൂടി പങ്കാളികള്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്നും തങ്ങളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ചെയ്യണമെന്നും അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കും. പുരുഷന്മാര്‍ കാണിക്കുന്ന തിടുക്കം സ്‌ത്രീകളെ അലോസരപ്പെടുത്തും. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഈ മൂഡിലേക്കെത്താന്‍ പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാകുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!