ചില സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ശുക്ലത്തോട് അലര്‍ജി ഉണ്ടാകും

ചില സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ശുക്ലത്തോട് അലര്‍ജി ഉള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗികവേഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചൊറിച്ചിലനുഭവപ്പെടും. ഉറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവില്ല. ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണം പൂപ്പല്‍ ബാധയാണോ അടിവസ്ത്രമാണോ സോപ്പാണോ വേറെ വസ്തുക്കളാണോ എന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കണം. ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്‍ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം.

ലൈംഗികബന്ധശേഷം മാത്രമാണ് ചൊറിച്ചിലെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്താവിനും ചൊറിച്ചിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ട്രൈക്കോമോണസ് എന്ന രോഗാണു കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം പുരുഷന്മാരില്‍ നിന്ന് സ്ത്രീയിലേക്കും സ്ത്രീയില്‍ നിന്ന് പുരുഷന്മാരിലേക്കും മാറി മാറി പകരുന്നു. രണ്ടുപേര്‍ക്കും ചികിത്സ വേണ്ടിവരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!