സംസാരിക്കുക എന്ന വാക്കിന് ലൈംഗികജീവിതത്തില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

എന്താണ് ഭര്‍ത്താവിന് രസകരമാവുന്നതെന്നും, ഭാര്യക്ക് എന്താണ് സെക്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നും തിരക്കുക. സംസാരിക്കുക എന്ന വാക്കിന് ലൈംഗികജീവിതത്തില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള രീതിയാണ് സെക്‌സില്‍ അഭികാമ്യം. പരസ്പരം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിയുക.

സ്പര്‍ശനങ്ങളും പ്രധാനം തന്നെ. ചുംബനങ്ങളും ആലിംഗനങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ്. സെക്‌സില്‍ വിരല്‍ത്തുമ്പുകള്‍ക്ക് മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിക്കാനാവും എന്നുകൂടി അറിയുക. ‘ജോയ് ആന്റ് സെക്‌സ്’ എന്ന അലക്‌സ് കംഫര്‍ട്ടിന്റെ പുസ്തകം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വിലപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!