സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്‌നമാണ് രതിമൂര്‍ച്ഛാവിഘ്‌നം

ആവശ്യമായത്ര ലൈംഗികവികാരം ലഭിക്കുകയും യോനീനാളം സ്രവം കൊണ്ടു നനയപ്പെടുകയും ചെയ്തശേഷം സംഭോഗം നടത്തിയാലും ഓര്‍ഗാസത്തില്‍ എത്താനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് രതിമൂര്‍ച്ഛാവിഘ്‌നം. സംഭോഗമൂര്‍ച്ഛയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ആഹ്ലാദവിസ്‌ഫോടനമായി ഓര്‍ഗാസത്തെ നിര്‍വചിക്കാം.

സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചികിത്സയ്‌ക്കെത്തുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്‌നമാണ് രതിമൂര്‍ച്ഛാവിഘ്‌നം. സംഭോഗത്തില്‍ രതിസുഖം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍, തുടര്‍ന്നു സംഭോഗത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. സെക്‌സിനോടും ഒപ്പം ഭര്‍ത്താവിനോടും താല്‍പര്യം ഇല്ലാതെ വരികയാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ഏതാനും മാസത്തെ മരുന്നു ചികിത്സ കൊണ്ടു പാരശ്വഫലങ്ങള്‍ ഉളവാക്കാതെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നമാണിത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!