‘ആടുജീവിതം’ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് താരം

മലയാളികളുടെ ഏറെ ഇഷ്ട്ട താരമാണ് പൃഥ്വിരാജ്. ഇപ്പോളിതാ ‘ആടുജീവിതം’ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് താരം തുറന്നു പറയുകയാണ്.

‘ആടുജീവിതം’ എന്ന സിനിമ ആഗോളതലത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. “സംവിധായകന്റെയും എന്റെയും ആഗ്രഹം ആടുജീവിതത്തെ മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ആഗോളതല ചിത്രമാക്കുക എന്നാണ്. ഈ സിനിമ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോണിൽ കേരളം എന്നൊരു നാടുണ്ടെന്നു ലോകത്തെ അറിയിക്കണം,” പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!