എന്താണ് സെക്കന്‍ഡറി വജൈനസ്മസ്?

ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അറിയാതെ യോനീ പേശികള്‍ സങ്കോചിക്കുന്ന വജൈനിസ്മസ് എന്ന അവസ്ഥയിലായാല്‍ ലൈംഗികബന്ധം നടക്കില്ല. ഇത്തരം അവസ്ഥയില്‍ ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നതു വേദനയും അസ്വസ്ഥയുമുണ്ടാക്കും.

സ്ഥിരമായി യോനീസങ്കോചമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രൈമറി വജൈനസ്മസ്. മുമ്പു പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് അപകടത്തെയോ ശസ്ത്രക്രിയയെയോ തുടര്‍ന്ന് ലൈംഗികബന്ധം അസാധ്യമാകുന്ന വിധം യോനീസങ്കോചമുണ്ടാകുന്നതാണ് സെക്കന്‍ഡറി വജൈനസ്മസ്. ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ, കീമോതെറാപ്പി, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍, ആന്‍ഡ്രജന്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ എന്നിവയുടെ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയവ സെക്കന്‍ഡറി വജൈനസ്മസിനു കാരണമാകാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!