വിവാഹ ശേഷവും പല ജീവിത പങ്കാളികളും സ്വയംഭോഗം തുടരുന്നുണ്ട്

വിവാഹ ശേഷവും പല ജീവിത പങ്കാളികളും സ്വയംഭോഗം തുടരുന്നുണ്ട്. സ്വയം ഭോഗം സാധാരണയായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാവുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അത് നിങ്ങള്‍ അമിതമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ അഡിക്ഷനായി കാണാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം അവസരത്തില്‍ ഒരു സെക്‌സോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായം തേടുക.

സ്വയംഭോഗത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഉണ്ട്. എന്തിന്, പരിഷ്‌കൃത സമൂഹങ്ങളില്‍ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്വയംഭോഗത്തെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തെറ്റായ ധാരണകളാണ് ആളുകള്‍ക്കുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!