ലൈംഗികത ആണിന്റെ ഏകപക്ഷീയ കാര്യമാണെന്ന് കരുതരുത്

ലൈംഗികത ആണിന്റെ ഏകപക്ഷീയ കാര്യമാണെന്ന് കരുതിയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പെണ്ണിന് സെക്സില്‍ കാര്യമായ റോളില്ല. ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ സാധിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള, അധികാരസ്വഭാവത്തിനുമുന്നില്‍ അടിയറവ് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ സെക്സില്‍ ഭാര്യയ്ക്കുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലം.

സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, കിട്ടുന്നതില്‍ സായൂജ്യമടയുന്ന രീതി. എല്ലാം നല്‍കാനുള്ളത് മാത്രമാണെന്നും തനിക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ലെന്ന തോന്നലും സ്ത്രീ മനസ്സില്‍ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന കാലം. സെക്സില്‍ സ്ത്രീയുടെത് നിസ്സംഗപങ്കാളിത്തം മാത്രമായിരുന്നു.
പകലത്തെ ജോലികളെല്ലാം തീര്‍ത്താല്‍ രാത്രി ഭര്‍ത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അയാളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചടങ്ങായി സെക്സിനെ വിലയിരുത്തിപ്പോന്നവര്‍. അതാണ് ശരിയെന്ന് കരുതിവെച്ചിരുന്നവര്‍. രതിമൂര്‍ച്ഛ എന്ന ആനന്ദാനുഭവത്തെപോലും മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിരുന്ന അവസ്ഥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!