ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ പങ്കാളിക്ക് വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക

പങ്കാളിയോട് നന്നായി സംസാരിക്കുക. എത്രത്തോളം പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കികൊടുക്കുക. അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിലുകള്‍ സ്‌നേഹത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയും തുറക്കുക. അവള്‍ക്ക് വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക. മോശം വാക്കുകള്‍, ദേഷ്യം, കുറ്റപ്പെടുത്തലകള്‍ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക ലൈംഗിക ശുചിത്വം പാലിക്കുക.
കിടപ്പറയിലേക്ക് പോവുന്നതിന് മുന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ദമ്പതികള്‍ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം കിടപ്പറയില്‍ ചെന്ന് നേരിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാതിരിക്കുക. ഭര്‍ത്താവാണ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സാവധാനത്തിലൂടെ മാത്രം ലൈംഗികതയിലേക്ക് കടക്കുക. പൂര്‍വ ലീലകളില്‍ വ്യത്യസ്ത കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലൈംഗിക ജീവിതം കൂടുതല്‍ ആഹ്ലാദമാക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കും. ഇതിനായി ഇണയുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിയാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!