മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി കാണാനുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?.. എങ്കിൽ ഇത് കാണൂ

[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]
തീയേറ്ററുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിരി നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി’. പാവങ്ങളുടെ ബോയിങ് ബോയിങ് എന്നാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ ജനിത് കാച്ചപിള്ളി പറയുന്നത്.

ഒരു രാത്രി അഞ്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ, കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഒത്തു കൂടുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും വളരെ രസകരമായി തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയത്തക്ക കഥയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു എന്റെറ്റൈനർ ആണ് ‘മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി’. അമിത പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ കയറുന്നവർക്ക് നിരാശരാകാതെ മടങ്ങാൻ ആകും.

<iframe width=”480″ height=”270″ src=”https://www.youtube.com/embed/MtYkQ263cpk” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!