‘അദ്ദേഹവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്…ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടും.. മമ്മൂട്ടിയുടെ ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു അജയ്

 

സംവിധായകൻ അജയ് വാസുദേവ് മമ്മൂട്ടിയോടുളള അടുപ്പവും സ്നേഹവും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സംവിധായകൻ തുറന്നു പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പലരും ഒരു വിമർശനമായി ഉന്നയിക്കാറുളള മമ്മൂട്ടിയുടെ ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് അജയ്.

പലരും പറയാറുള്ളതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം വരില്ലേ, സങ്കടം വരില്ലേ, പല തരം ഇമോഷൻസിലൂടെ അയാൾ കടന്നു പോകില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയും. അദ്ദേഹവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടും. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏറെ സ്നേ​ഹമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് മമ്മൂക്ക. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്. മാതൃഭൂമി യുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!