കന്നഡ സംവിധായകൻ വിജയ് റെഡ്ഡി ചെന്നൈയിൽ അന്തരിച്ചു

മുതിർന്ന സംവിധായകൻ വിജയ് റെഡ്ഡി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ചെന്നൈയിൽ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 84 വയസ്സായിരുന്നു. മകൻ ത്രിപാൻ റെഡ്ഡി ശനിയാഴ്ച ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം ചിത്രങ്ങൾ കൂടാതെ 40 കന്നഡ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധദ ഗുഡി, നാ നിന്ന ബിദലാരെ, രംഗമഹൽ രഹസ്യം, ശ്രീനിവാസ കല്യാണ, സനാഡി അപ്പന്ന, കർണാടക സുപുത്ര എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതാണ്.

1953 ൽ കന്നഡ ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ കാലെടുത്തുവച്ച അദ്ദേഹം സംവിധായകൻ ബി വിറ്റാലാചാര്യയുടെ ചിത്രമായ മാനെ തുമ്പിന്ദ ഹെന്നുവിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പശ്ചിമ ഗോദാവരിയിലെ തദേപള്ളിഗുഡത്തിലാണ് സംവിധായകൻ വിജയ് റെഡ്ഡി ജനിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!