ഗാൽ ഗാഡോട്ട് , പാറ്റി ജെങ്കിൻസുമായി ‘ക്ലിയോപാട്ര’യുടെ ജീവചരിത്രത്തിനായി ഒന്നിക്കുന്നു

പ്രശസ്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജ്ഞി ക്ലിയോപാട്രയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ചരിത്ര സിനിമയ്ക്കായി നടി ഗാൽ ഗാഡോട്ട് സംവിധായകൻ പാറ്റി ജെൻകിൻസുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. സൂപ്പർഹിറ്റ് സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രമായ “വണ്ടർ വുമൺ” ലും അതിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ “വണ്ടർ വുമൺ 1984” ലും ഗാഡോട്ടും ജെൻകിൻസും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താൻ വളരെക്കാലമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കഥയായിരുന്നു “ക്ലിയോപാട്ര” എന്നും നടി പറയുന്നു.ഈജിപ്തിലെ രാജ്ഞിയായ ക്ലിയോപാട്രയുടെ കഥ വലിയ സ്‌ക്രീനിലെത്തിക്കാൻ താൻ പാറ്റി ജെങ്കിൻസ്, ലിയ കലോഗ്രിഡിസ് എന്നിവരുമായി ചേരുന്നു എന്ന് ഗാഡോട്ട് പറഞ്ഞു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ആദ്യമായി അവളുടെ കഥ പറയാൻ പോവുകയാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!