സംവിധായകൻ പി. ഗോപികുമാർ അന്തരിച്ചു

 

പാലക്കാട്: സംവിധായകൻ പി. ഗോപികുമാർ അന്തരിച്ചു. 77 വയസായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഷ്ടമംഗല്യം, പിച്ചിപ്പൂ, ഹർഷബാഷ്പം, മനോരഥം, ഇവൾ ഒരു നാടോടി, കണ്ണുകൾ, അരയന്നം, തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സംവിധായകൻ പി.ചന്ദ്രകുമാർ, ഛായാഗ്രാഹകൻ പി. സുകുമാർ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!