‘അല്പം മുന്‍പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് താഴെ ഒരു പത്തിരുപത് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ മെസ്സേജുകള്‍ ..

 

മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന താരവും അവതാരകയുമാണ് ജ്യുവല്‍ മേരി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് താഴെ അശ്ലീല ചിത്രമാണ് ചിലർ മകന്റ് ചെയുകയുണ്ടായത്. ഇതിന് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജ്യൂവൽ.

അല്പം മുന്‍പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് താഴെ ഒരു പത്തിരുപത് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ മെസ്സേജുകള്‍ .. എല്ലാം delete ചെയ്തത് ബാന്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ! ഏതായാലും കൊറോണ കാരണം ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത കുറെ എണ്ണത്തിന് ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് ! എന്നാണ് താരം പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!