‘ലിംഗ നിഷ്‍പക്ഷവും മതേതരവുമായ ഒരു പേര്. മതം, ജാതി, പുരുഷാധിപത്യം ഇവയില്‍ നിന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായ പേര്…’ അസിൻ

 

മകളുടെ മൂന്നാം പിറന്നാളിന്, കുട്ടിയുടെ പേരിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് നടി അസിന്‍ തോട്ടുങ്കല്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ‘അറിന്‍ റായിന്‍’ എന്നാണ് അസിന്‍റെ മകളുടെ പേര്. ജാതിക്കും മതത്തിനും പുരുഷാധിപത്യത്തിനും അതീതമാണ് ആ പേരെന്ന് അസിന്‍ പറയുകയാണ്. ഒപ്പം വ്യത്യസ്തമായ പേര് കണ്ടെത്തിയ വഴിയെക്കുറിച്ചും അവര്‍ പറയുകയുണ്ടായി. മകളുടെ മൂന്നാം പിറന്നാളിന് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് അസിന്‍ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

“അറിന്‍ റായിന്‍- ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും എന്‍റെയും രാഹുലിന്‍റെയും പേരുകളുടെ സംയോഗങ്ങളാണ്. ചെറുതും ലളിതവുമായ പേര്. ലിംഗ നിഷ്‍പക്ഷവും മതേതരവുമായ ഒരു പേര്. മതം, ജാതി, പുരുഷാധിപത്യം ഇവയില്‍ നിന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായ പേര്”, മകളുടെ പേരിനെക്കുറിച്ച് അസിന്‍ കുറിച്ചു. ഒപ്പം ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദിയും പറയുകയുമുണ്ടായി താരം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!