ഷോണ്‍ കോണറിക്ക് ആദരാഞ്‍ജലി അര്‍പ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി

 

ആദ്യമായി ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആയി വെള്ളിത്തിരയില്‍ എത്തിയ നടൻ ഷോണ്‍ കോണറി അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു ഷോണ്‍ കോണറിക്ക്. എത്ര വര്‍ഷമായാലും ആള്‍ക്കാര്‍ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകളിലെ നടനാണ് അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷോണ്‍ കോണറിക്ക് ആദരാഞ്‍ജലി അര്‍പ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഷോണ്‍ കോണറിയുടെ ഫോട്ടോയും ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി. ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന പേര് ഷോണ്‍ കോണറിയെ മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു മമ്മൂട്ടി പറയുകയാണ്.

ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന പേര് ഒരു നടനെ മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഷോണ്‍ കോണറി. അതിശയകരമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യആൻ ജെയിംസ് ബോണ്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയ താരം. എന്നാൽ നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ നിര്‍വചനമാണ് ഷോണ്‍ കോണറി. ആർ‌ഐ‌പി മിസ്റ്റർ കോണറി. നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു- മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഓസ്‍കര്‍ ജേതാവുമാണ് അന്തരിച്ച ഷോണ്‍ കോണറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!