അമിതാഭ് ബച്ചനെതിരെ പൊലീസ് കേസ്

അമിതാഭ് ബച്ചനെതിരെ പൊലീസ് കേസ്. ലഖനൗ പൊലീസ് ആണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതിയിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ ആണ് കേസ്.

അംബേദ്ക്കർ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചു എന്ന പരാമർശം ഹിന്ദു വിരുദ്ധവും തെറ്റായതുമെന്ന് എഫ്.ഐ.ആറിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അമിതാഭ് ബച്ചന്റേത് ഇടത് അജണ്ടയെന്ന പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!