നായ്ക്കളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഒരാളെ വേണം; സംഗീത സംവിധായകന്‍

 

നായ്ക്കളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഒരാളെ വേണമെന്ന് സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഗോപി സുന്ദര്‍ പറയുകയുണ്ടായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഗോപി സുന്ദര്‍ പുതിയ ആവശ്യം അറിയിക്കുകയുണ്ടായത്.

കാര്യക്ഷമതയുള്ള കഠിനാദ്ധ്വാനികളായ ആളുകളെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നും നായ്ക്കളെ വൃത്തിയാക്കുകയും നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണെന്നും നിയമനം ഉടനടി ആയിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ ഗോപി സുന്ദർ വിശദാംശങ്ങള്‍ക്കായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ housekeepingatgs@gmail.com എന്ന ഇ-മെയില്‍ ഐ ഡിയും നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!