രണ്ട് നായികമാരും ഇട്ടിട്ടു പോയപ്പോഴുള്ള ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി ചിമ്പു

സിനിമയിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും ചിമ്പു എന്നും പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രണയം നല്ല രീതിയില്‍ കൊണ്ടുപോവാനുള്ള എന്ത് സംശയത്തിനും ചിമ്പുവിന്റെ പക്കല്‍ മറുപടിയുണ്ട്. ചിമ്പുവിന് രണ്ട് പ്രണയ പരാജയങ്ങള്‍ കൊടുത്ത പാഠമാണത്. തമിഴ് സിനിമയിലെ മുന്‍നിര നായികമാരുമായിട്ടായിരുന്നു ചിമ്പുവിന്റെ പ്രണയങ്ങള്‍. ആ പ്രണയ പരാജയം തന്ന നിരാശയില്‍ നിന്ന് താന്‍ എങ്ങിനെ പുറത്തു കടന്നു എന്ന് ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ ചിമ്പു വ്യക്തമാക്കി. കരഞ്ഞു തീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു താൻ എന്നാണ് ചിമ്പു പറഞ്ഞത്. ‘മദ്യത്തിനോ പുകവലിക്കോ മറ്റൊരു ലഹരിക്ക് തന്നെയും ആ പ്രണയ വിഷാദത്തില്‍ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല. …

Read More
error: Content is protected !!